Development.

Ngoài ra, HASY cung cấp các giải pháp theo yêu cầu của khác hàng và tuân theo quy cách 5 bước để hoàn thiện một dự án.