Toàn bộ các khâu sản xuất bánh sữa trong dây chuyền đều được sản xuất bằng các thiết bị máy móc tự động hiện đại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nấu cô đặc từ sữa bò tươi và đường tinh luyện. Sau đó được chuyển vào bộ phần tiếp liệu qua khâu ép, cán và cắt hoàn toàn tự động. Công nhân nhận bánh và chuyển vào máy đóng gói.

Video về dây chuyền